Archieve

Issue 12 Volume 1

Paper Code Paper Title Page No.
IJSWS 15-205 Mandeep Walia, Anu Gupta, Ravinder Kumar Singla 01-10
IJSWS 15-206 Saurabh M.I. Prabhune, Indrajeet Sharma, Sachin Bayas, Prof. Trupti B. Mane 11-16
IJSWS 15-210 Akinyede, R. O., Akinyede, A. S 17-23
IJSWS 15-214 Aravindkumar D Gumtaj, H. V. Ravish Aradhya Mohana, Gouri S Katageri 24-28
IJSWS 15-219 Poonam Thorat, Prof. R M Goudar, Prof. Sunita Barve 29-32
IJSWS 15-220 Er. Sharanjit Singh, Er. Rasneet Kaur Chauhan 33-37
IJSWS 15-221 Surabhi Thareja, Abha Sharma, Roshan Lal Chhoker 38-43
IJSWS 15-222 P.Vijayalaksmi 44-48
IJSWS 15-226 Vaishali Ingale, Mohnish Chaudhary, Rashmi Sharma , Ravinder Kumar, Vaishnavi Pimpalnerkar 49-52
IJSWS 15-227 Ganesh Dattatray Walke, Gopesh Rajeshkumar Thakkar, Vinay Mangesh Warule, Vinod Chandrakant Shinde, Deepali Ahir 53-55
IJSWS 15-230 Kaustubh Verma, Shilpi Sharma 56-59
IJSWS 15-233 Debashis Sen, Kamal Deep Garg 60-64
IJSWS 15-234 Mandeep Walia, Anu Gupta, Ravinder Kumar Singla 65-75
IJSWS 15-252 Vishnu Sharma, Vijay Singh Rathore 76-82
IJSWS 15-261 Syed Mohsin, Mudasir Manzoor Kirmani, Abdul Wahid 83-91
IJSWS 15-263 Terrence Shebuel Arvind, Vivek Badhe 92-96
IJSWS 15-267 Simmi Dutta, Sarang Sharma, Mehak Mahajan, Anuj Sharma 97-101
IJSWS 15-270 Akshay Sanjay Borse, Ammen Sanjay Singh, Arshad Harun Attar, Dr. Nuzhat Faiz Shaikh 102-106
IJSWS 15-273 Aarti Sharma, Vishal Shrivatava 107-112
IJSWS 15-274 Praveen Bhardwaj, Vineet Shrivastava, Rachit Jain 113-116
IJSWS 15-278 Alpana Kakkar, Naveen Kumar, Sahil Kakkar 117-121

Visitors :