Archieve

Issue 3 Volume 2

Paper Code Paper Title Page No.
IJETCAS 12-337 Mayur Maniyar, Nachiket Patil, Saurabh Jadhav 107-112
IJETCAS 12-339 Mr.Nitin P.Kumbhar, Prof. Sanjay B. Dhaygude 113-118
IJETCAS 12-342 Kush Jain,Vaishali Ingale, Ashwini Sapkal 119-122
IJETCAS 12-343 Vishal Agarwal, Utkarsh Tiwari and Vivek Agrawal 123-127
IJETCAS 12-344 Daniela Gotseva, Mario Pavlov 128-132
IJETCAS 12-345 Rita Saini, Dr.Rajeev Gupta, Dr. Girish Parmar 133-138
IJETCAS 12-346 N.Munilakshmi, M.Srimurali, and J.Karthikeyan 139-146
IJETCAS 12-347 Janan Jabbar Toma 147-154
IJETCAS 12-348 M.Rajalakshmi, Dr.P.Subashini 155-162
IJETCAS 12-350 Dr. N.P.Gulhane, Ms. Priyanka Rajput 163-169
IJETCAS 12-351 Md. Al-Amin Hoque, Ummeh Saika , Dr. Khondaker Mohammod Shariful Huda 170-175
IJETCAS 12-353 Md Dr. Pankaj Nagar, Gurjeet Singh 176-181
IJETCAS 12-356 Devendra Pratap Singh Dr. Rakesh Kumar Trivedi 182-186
IJETCAS 12-359 M. B. Saoji and S. P. Deshmukh 187-189
IJETCAS 12-360 K.Rajitha, G. Savithri and P. Sujathamma 190-194
IJETCAS 12-364 Pashupati Dutta, R.N.Senapati, A.Sarkar, S.K.Roy 195-200
IJETCAS 12-366 T.V. Ramachandra, Bharath H. Aithal 201-212
IJETCAS 12-368 > R.Hepziba Gnanamalar, C.Janani, T.Devi 213-220
IJETCAS 12-373 G. S. Jagtap, N. S. Suryawanshi, K. D. Jadhav and R. G. Sarawadekar 221-228
IJETCAS 12-374 K. Sailaja and D. Bharathi 229-232

Visitors since 01-05-2012: