Archieve

Issue 6 Volume 3

Paper Code Paper Title Page No.
IJETCAS 13-556 Satyendra Dhakad, P. K. Pandey, D. B. V. Singh 195-200
IJETCAS 13-558 Brijesh K. Mishra, Pankaj K. Shrivastava, R. K. Tiwari, and Ajay K. Pandey 201-205
IJETCAS 13-560 Madhu Bala, Kumud Kumari Mishra, Sanjay Kumar, L.K. Mishra 206-210
IJETCAS 13-561 V. VIJAYA GEETHA AND M. BHASKARAN 211-216
IJETCAS 13-563 Shailja Sachan, Amitabh Tripathi, Pradeep Chandra Shukla 217-224
IJETCAS 13-564 M.S. Wagh, P. S. Agrawal, L. J. Paliwal 225-227
IJETCAS 13-567 Aisha Rafi, Vivek Kumar Sharma 228-234
IJETCAS 13-568 V. S.TEKALE, N. G. JALIT, C. J. GAIKWAD 235-238
IJETCAS 13-569 Simran Kaur, Surita Maini 239-242
IJETCAS 13-570 Dilip Dandotiya, Yogesh Tayal, Pramod Kumar Pandey, D.V.B Singh 243-247
IJETCAS 13-571 Jayesh A Mahajan, Prof. M. K. Chopra 248-250
IJETCAS 13-572 Prof K.H. Wanjale,Saurabh Padmane, Prashant Sethi, Pratik Shah, Sagar Thakur 251-254
IJETCAS 13-575 K.C.SIVA BALAN B.SWAMINATHAN and Dr. S.NITHILA 255-258
IJETCAS 13-576 Ramanjyot Kaur, Palvinder Singh Maan 259-264
IJETCAS 13-577 Vivek Kumar Sharma, Divya Saxena 265-273

Visitors since 01-05-2012: