About us

September-November 2014 issue 8 volume 2
Paper Code Paper Title Page No.
AIJRSTEM 14-734 Shammi Farhana Islam 92-96
AIJRSTEM 14-738 Mini Singh Ahuja, Mitakshi 97-101
AIJRSTEM 14-743 Mahmudul Haque Kafi, Sk. Shifatul Islam and Joarder Jafor Sadique 102-107
AIJRSTEM 14-744 R.K.Prasad, (Mrs) Bina Rani, Divya Singh and Dhananjai Singh 108-111
AIJRSTEM 14-745 Siddhartha Bandyopadhyay, Niharendu Bikash Kar, Abhijit Biswas 112-116
AIJRSTEM 14-755 Meenakshi Mishra, Niketan Mishra, Soni Changlani 117-119
AIJRSTEM 14-756 M.Reni Sagayaraj, D.Moganraj 120-124
AIJRSTEM 14-760 Prateek Kumar Garg, Pushpneel Verma 125-130
AIJRSTEM 14-761 Gursharan Singh, Vikas Mangla, Mamta Goyal, Kavita Singla, Deepika Rani 131-136
AIJRSTEM 14-764 Mr. Dnyaneshwar Natha Wavhal, Prof. Manish Giri, Prof. Sneha Ghumatkar, Prof. Nikhil Kumar B.S. 137-142
AIJRSTEM 14-768 Swarnalatha K S, G N Srinivasan, Swetha Murali, Rakesh R, Vipin Dwivedi, Kishore PV 143-148
AIJRSTEM 14-769 Raj Kumar Tiwari, D.N.Pandey & Mukesh Upadhyay 149-151
AIJRSTEM 14-773 Sunil Kr Sett, Robin Das, Rajib Kr Das, Subho Roy and Jit Pal 152-155
AIJRSTEM 14-774 Sudhir Bhatt, Pradeep K. Jain 156-161
AIJRSTEM 14-775 C. M. Tiwari, Lalji Tiwari and R. K. Tiwari 162-164
AIJRSTEM 14-778 Baldeep Singh, Arvind Rajput , Sabhyata Soni 165-167
AIJRSTEM 14-780 Poonam Pahuja and Dr. Tarun Shrimali 168-173
AIJRSTEM 14-781 C. M Tiwari 174-176
AIJRSTEM 14-787 Vinay Saxena 177-180

AIJRSTEM
Visitors :