About us

June-August 2014 issue 7 volume 3
Paper Code Paper Title Page No.
AIJRSTEM 14-576 Nishtha Vijra, Akhil E. Chaudhari, T. P. Singh 183-188
AIJRSTEM 14-579 Iqbal Abbas, Shoeb Zaheer 189-191
AIJRSTEM 14-581 Dheeraj Kumari Mali, R K Gujetiya, Mala Hakwadiya 192-195
AIJRSTEM 14-582 Apurv Choubey and Vijay Kumar S. Jatti 196-200
AIJRSTEM 14-584 Avadhesh Singh Gurjar, Dr. M.K Trivedi 201-204
AIJRSTEM 14-585 M A Hosany, R Jugurnauth 205-211
AIJRSTEM 14-587 Jose Anand, and J. Raja Paul Perinbam 212-216
AIJRSTEM 14-588 Mala Hakwadiya, R K Gujetiya, Dheeraj Kumari Mali 217-223
AIJRSTEM 14-591 Estimation of radiation dose due to uranium in water to the public in Chamarajanagar district, Karnataka State, India K.M. Nagaraju, M.S. Chandrashekara*, K. S. Pruthvi Rani and L. Paramesh 224-228
AIJRSTEM 14-593 Dileep kumar C, Arun M, Abraham K Varughese 229-233
AIJRSTEM 14-594 K. S. Pruthvi Rani, M. S. Chandrashekara and L. Paramesh 234-237
AIJRSTEM 14-595 Shamurailatpam Ashalata Sharma 238-243
AIJRSTEM 14-596 R. S. Lomte, Prof. Kalpana Malpe 244-248
AIJRSTEM 14-597 V.S. Chaubey 249-251
AIJRSTEM 14-605 Suman Kumari, Mithlesh Shukla, and R.K Shukla 252-255
AIJRSTEM 14-612 T.P.Singh, Vidya Kumbhar, Smita Das, Rohit Kumar 256-261
AIJRSTEM 14-621 Chander Prabha, Surender Kumar, Ravinder Khanna 262-265
AIJRSTEM 14-629 G Nikhita Reddy, G J Ugander Reddy 266-269

AIJRSTEM
Visitors :