About us

June-August 2014 issue 7 volume 1
Paper Code Paper Title Page No.
AIJRSTEM 14-505 Mr. Amol Ubale, Dr. Dilip R. Pangavhane, Dr. Arundhati Warke 01-05
AIJRSTEM 14-512 Partha Roy, Ramesh Kumar, Sanjay Sharma 06-10
AIJRSTEM 14-516 Ramandeep Singh, Amandeep Singh, Dr. Charanjit Singh 11-15
AIJRSTEM 14-517 Tulesh.N.Patel, S.A. Vasanwala, C.D. Modhera 16-21
AIJRSTEM 14-518 Karishma Bajaj, Manjit Kaur, Gurmohan Singh 22-29
AIJRSTEM 14-519 Anwar Rajeev, Jobin Joy 30-34
AIJRSTEM 14-522 Sivasakthivel. S and Nandini.N 35-39
AIJRSTEM 14-527 Vijay Kumar S. Jatti and T.P.Singh 40-44
AIJRSTEM 14-528 Manoj Kumar Hota, Prasanta Kumar Mohanty, Saumya Ranjan Jena 45-52
AIJRSTEM 14-529 Rajeev Dewangan 53-56
AIJRSTEM 14-530 Apurv Choubey 57-62
AIJRSTEM 14-532 M. Reni Sagayaraj, S. Anand Gnana Selvam, R.Reynald Susainathan, A.Charlas Sagayaraj 63-37
AIJRSTEM 14-533 Pratik Kumar Mangardaita, P. Jha, S. N. Singh 68-71
AIJRSTEM 14-534 S.Rajakumar and N.Murugan 72-79
AIJRSTEM 14-537 Dr. Dalveer Kaur, Er. Vikrant Sharma 80-84
AIJRSTEM 14-540 PN Vamsi Kiran, Anurag Mondal 85-89
AIJRSTEM 14-541 Satender Yadav, Vikas Yadav, Parveen Kumar
AIJRSTEM 14-543 Muskan Sharma, Chander Prabha, Amit Chabbra 90-94

AIJRSTEM
Visitors :