About us

December 2013-February 2014 issue 5 volume 2
Paper Code Paper Title Page No.
AIJRSTEM 14-158 Mr. J.Joseph Ignatious, Dr.S.Abraham Lincon 111-115
AIJRSTEM 14-160 D. K. Thakkar, A. A. Prajapati and J. V. Changela 116-118
AIJRSTEM 14-162 T. Suneetha, J. Prabhakara Naik, R. Md. Mastan Shareef and R. Abbaiah 119-127
AIJRSTEM 14-164 B.V.Babu Kiran, G. Harish 128-134
AIJRSTEM 14-166 Janakiraman.S, J.Gowri 135-139
AIJRSTEM 14-167 Dayanand Gorabe, Dnyaneshwar Pawar, Nilesh Pawar 140-143
AIJRSTEM 14-170 Nilakshi P. Waghulde, Nilima Patil 144-148
AIJRSTEM 14-174 Rita Khare 149-152
AIJRSTEM 14-175 P.D. TALAGALA, T.S. TALAGALA 153-157
AIJRSTEM 14-178 Dr. Rajasekhar.P, Vimal Kishore.P, Mansoor Mansoori 158-163
AIJRSTEM 14-182 Mohammad Asif Iqbal, Shivraj Sharma 164-168
AIJRSTEM 14-183 Goli Udaya Kumar, Venkata Ramesh Mamilla 169-173
AIJRSTEM 14-185 Abbey, C E, Al-Hassan, S, Nartey, R S and Amankwah, R K, 174-179
AIJRSTEM 14-190 Minal Ingle, Nitin Suryavanshi 180-183
AIJRSTEM 14-193 Abhilasha Sharma, Surbhi Gupta 184-189
AIJRSTEM 14-196 S.Deepa, A.Nagajothi 190-195
AIJRSTEM 14-206 R.Nandhini K. Malathi 196-201
AIJRSTEM 14-207 Mahendrasinh M Raj 202-207
AIJRSTEM 14-210 R.K. Tiwari,Ajay K. Pandey and Anuj Hundet 208-211
AIJRSTEM 14-215 Ruchi Nigam and R.K.Tiwari 212-214
AIJRSTEM 14-216 Prof. Dr. P.K. Srimani, F.N.A.Sc. Prof. Rajasekharaiah K.M. 215-219
AIJRSTEM 14-217 Anand, Rajesh Malik, Rajesh Khanna 220-223
AIJRSTEM 14-218 Suraksha, Rajesh Malik, Rajesh Khanna 228-227

AIJRSTEM
Visitors since 01-05-2012: