About us

September-November 2013 issue 4 volume 1
Paper Code Paper Title Page No.
AIJRSTEM 13-303 N. M. Wagarachchi, A. S. Karunananda 01-06
AIJRSTEM 13-304 M.K. Rahman, N.A. Siddiki, F. Volpi 07-14
AIJRSTEM 13-307 Mazin Ali A. Ali 15-21
AIJRSTEM 13-309 Binodini Mishra 22-24
AIJRSTEM 13-310 Dr.Mohammad Miyan 25-29
AIJRSTEM 13-312 Shailja Sachan, Amitabh Tripathi, Pradeep Shukla 30-34
AIJRSTEM 13-314 Shyamali Dewan 35-39
AIJRSTEM 13-318 B. Srinivasa Kumar , V. Vasanta Kumar , T.Srinivasa Rao 40-48
AIJRSTEM 13-319 Tulesh.N.Patel and, S.A. Vasanwala , C.D. Modhera 49-58
AIJRSTEM 13-324 D.K. THAKKAR, D.D. PANDYA 59-63
AIJRSTEM 13-332 Pankaj Aswal, Jayesh Dave, Parvez Ansari 64-70
AIJRSTEM 13-334 Huma Warsi Khan, Moina Athar, M S Karuna 71-73

AIJRSTEM
Visitors since 01-05-2012: