About us

June-August 2013 issue 3 volume 2
Paper Code Paper Title Page No.
AIJRSTEM 13-228 ABDUL RAHMAN S. JUMA, FATEH S. AZIZ 127-133
AIJRSTEM 13-234 Mariel PENEV, Ivaylo STOYANOV 134-139
AIJRSTEM 13-239 Rohit Kumar Verma, S.N. Singh 140-144
AIJRSTEM 13-241 Rajesh Kumar, Vijay Garg 145-148
AIJRSTEM 13-243 Shailza Kamal 149-152
AIJRSTEM 13-244 Nitesh Gondwal, Chander Diwaker 153-158
AIJRSTEM 13-248 Divya Shettigar, Stimmy Stephen, Sukanya M, Thanu Scaria, Tintu Treessa Sunny 159-162
AIJRSTEM 13-255 Mohan M. Tayde, Lalit B. Bhuyar, Shashank B. Thakre 163-168
AIJRSTEM 13-261 Mahtab Uddin, M. A. Ullah 169-175
AIJRSTEM 13-264 Md. Faruque Miah, Pinak Guswami, Remon Al Rafi, Arfan Ali, Shahidul Islam, M. M. A. Quddus and Md. Kawser Ahmed 176-181
AIJRSTEM 13-266 Ankit Gupta, S.N. Singh, Dheeraj K. Khatod 182-186
AIJRSTEM 13-267 Sudhir P.Patil,Keshav K.Sangle 187-194
AIJRSTEM 13-271 Jubi.K, Mareena John 195-198
AIJRSTEM 13-276 Ramesh S P, M Emran Khan 199-207
AIJRSTEM 13-278 Astha Dhiman, Chander Diwaker 208-212
AIJRSTEM 13-279 Harikrishna B. Jethva, Dr. V.M.Chavda 213-216
AIJRSTEM 13-284 Bhavesh B. Prajapati, Sachin Patel 217-220
AIJRSTEM 13-285 Jyoti Chaudhary, Paridhi Chandaliya, Pooja Gupta, B.L.Hiran 221-228
AIJRSTEM 13-286 Namita Kumari and Surendra Kr. Prasad 229-231
AIJRSTEM 13-290 Iqbal Kaur 232-236

AIJRSTEM
Visitors since 01-05-2012: