About us

June-August 2013 issue 3 volume 1
Paper Code Paper Title Page No.
AIJRSTEM 13-203 Vasil G. Angelov, Andrey Zahariev 01-20
AIJRSTEM 13-205 Patil SandipS., PatilSudhir M., Bhattu Ajay P., Sahasrabudhe A.D. 21-28
AIJRSTEM 13-206 W.S.Rathod, A.S.Khanna, J. Karthikeyan, R.C.Rathod 29-34
AIJRSTEM 13-207 S. S. Wane and M. B. Nagdeve 35-40
AIJRSTEM 13-209 Adel Jasem Al-Fartusi, Noori Hussein Noor al Hashimi and Samer Adnan Al-taie 41-45
AIJRSTEM 13-212 S. S. Gornale, Geetha C D, Kruthi R 46-50
AIJRSTEM 13-213 A.Seenuvasan and J.R.Arunkumar 51-55
AIJRSTEM 13-214 K. Sekar, Allesu K. and M.A. Joseph 56-62
AIJRSTEM 13-215 Heney T Padavathil, SurekhaMavalangi, S.T.Nandibewoor 63-72
AIJRSTEM 13-216 V Velmurugan, E Srinivasan 73-77
AIJRSTEM 13-217 S V Manjaragi, AshirwadKulkarni, Prasad Kulkarni, Mahesh Chapgaonkar, AbhishekTubachi 78-81
AIJRSTEM 13-218 Sowmya R, Dr.RajashreeShettar 82-86
AIJRSTEM 13-219 N.E. Edwin Paul, P. Marimuthu, R.VenkateshBabu 87-92
AIJRSTEM 13-220 V. Vasanta Kumar, T.srinivasa Rao 93-102
AIJRSTEM 13-221 P.K.Srimani and Shanthi Mahesh 103-108
AIJRSTEM 13-224 Trilochan Tarai, Pradipta Kumar Mishra 109-113
AIJRSTEM 13-225 M.B. Mandake, S.V. Anekar, S.M.Walke 114-121
AIJRSTEM 13-226 Rajni Nema, Dr. A.K.Saxena 122-126

AIJRSTEM
Visitors since 01-05-2012: