About us

March-May 2019
Issue 26 Volume 1
Paper Code Paper Title Page No.
AIJRSTEM 19-201 Sharada B., Sushma S. N. 01-08
AIJRSTEM 19-202 Nirmalya Chandra, Dr.Achintya Das 09-13
AIJRSTEM 19-203 P.Ayesha Parveen and M.Himaya Jaleela Begum 14-18
AIJRSTEM 19-204 E. Velammal@Sindhu and M. Himaya Jaleela Begum 19-23
AIJRSTEM 19-205 Dr. V.Vijayalakshmi, A.Karpagam 24-27
AIJRSTEM 19-206 Yogesh Mahajan, Bharat Patil, Sanjay Patil 28-32
AIJRSTEM 19-207 K.Ganesan, V.Saravanan, S.Rajamohan, P.Saravanan and M.Rajasimman 33-43
AIJRSTEM 19-208 K Kumar, K.Senthilkannan, M.Vimalan, S. Gnanam, S Jeyakumar, P Baskaran, K Selvaraju 44-46
AIJRSTEM 19-209 G. VinuPriya, M.Mageswari, K. Ameenal Bibi 47-57
AIJRSTEM 19-210 M.M. Sujay, H.R. Shivakumar 58-64
AIJRSTEM 19-211 Ramesh Chandra Sahoo, Sateesh Kumar Pradhan, Somesh Kumar 65-70
AIJRSTEM 19-212 R. Murali and A. Ponmana Selvan 71-75
AIJRSTEM 19-213 S.Sriram, Dr.R.Govindarajan 76-81
AIJRSTEM 19-214 Ram Ditta, Varinder Singh 82-86
AIJRSTEM 19-215 D.Saravanan, Dr. Dennis Joseph 87-89
AIJRSTEM 19-216 Raj Kumar Tiwari, Gaya Prasad, Monika Tiwari and Ganga Ram Mishra 90-92
AIJRSTEM 19-217 Vinod S, K Vishnu Namboothiri and Binu K P 93-97
AIJRSTEM 19-218 U. P. Dolhare, V. V. Nalawade 98-106
AIJRSTEM 19-219 Dr. K.B. Parikh, Jayant Shaligram 107-111
AIJRSTEM 19-220 Shubham Devrao Mohurle, Prof. N. Bogiri 112-115
AIJRSTEM 19-221 116-121
AIJRSTEM 19-222 A. Kullaya Swamy, Dr. P. R. Parthasarathi, Dr. Arun K. Tangirala 122-125
AIJRSTEM 19-223 Mahipal Singh 126-129
AIJRSTEM 19-225 A.Munikumari, K.Senthilkannan, M.Pradhap, S.Jeyakumar, R.Krishnaveni, P.Birmanathan, M Vimalan 130-133
AIJRSTEM 19-226 Atul Kumar and Mahipal Singh 134-136
AIJRSTEM 19-227 R.Krishnaveni, K.SenthilKannan, V.Eugin Amala, M.Pradhap, S.Jeyakumar, A Munikumari, P.Birmanathan 137-140
AIJRSTEM 19-228 Ojo Olajumoke Omolara, Pallavi Srivastava, Neeti Sagar and Srikanta Kumar Rath 141-144
AIJRSTEM 19-229 Vikas Mangla, Gursharan Singh 145-148
AIJRSTEM 19-230 G. SUBHA, M. KALAISELVI 149-156
AIJRSTEM 19-231 Amin Shaka Aunali and D. Venkatesan 157-162
AIJRSTEM 19-232 Asad Khan, Mayan Kansal, Rahul Sindhu, Vasu Bhardwaj 163-169
AIJRSTEM 19-233 Sabiha Dilruba, Tabassum Perveen Ananna, Afrina Sharmin, M. S. Bashar, Zahid Hasan Mahmood 170-178
AIJRSTEM 19-234 M. Surekha, H. R. Shivakumar 179-187
AIJRSTEM 19-235 Gaurav Kumar Srivastava, Dr. Santosh Kumar, Dr. Himanshu Pandey 188-193
AIJRSTEM 19-236 Dr. Satish M. Chavan 194-198
AIJRSTEM 19-237 Piyush Kumar Tripathi and A K Agarwal 199-203
AIJRSTEM 19-238 Ashfaque Ur Rahman, K. Qureshi, Geeta Modi 204-208
AIJRSTEM 19-239 Ashwinkumar R Chavan, Uttam. P. Dolhare 209-217

AIJRSTEM
Visitors :