About us

December 2018- February 2019
Issue 25 Volume 1
Paper Code Paper Title Page No.
AIJRSTEM 19-101 Annie Jasmine S.E., K. Ameenal Bibi 01-04
AIJRSTEM 19-102 Hiren Prajapati, Dr. Bhavesh Patel 05-10
AIJRSTEM 19-103 SirivellaVijaya Bhaskar 11-17
AIJRSTEM 19-104 Kavita Srivastava 18-19
AIJRSTEM 19-105 Vinay Kumar Shukla 20-22
AIJRSTEM 19-106 Raj Kumar Tiwari, Gaya Prasad, Shiksha Jain, Ganga Ram Mishra, Monika Tiwari and Parul Trivedi 23-26
AIJRSTEM 19-107 R.C.Verma1,H.S.Mahor 27-28
AIJRSTEM 19-108 Pradeep Kumar Tripathy, Ashok Kumar Das and Saroj Kumar Mishra 29-39
AIJRSTEM 19-109 Love Kush Babu and R.C.Verma 40-44
AIJRSTEM 19-110 A.Balachandar, P.Thirugnanam, B.Akoramurthy 45-49
AIJRSTEM 19-111 S.Yahya Mohamed and A. Mohamed Ali 50-54
AIJRSTEM 19-112 K.Ganesan, V.Saravanan, S.Rajamohan, P.Saravanan and M.Rajasimman 55-62
AIJRSTEM 19-113 Dr. B. Lavanya, V.ThamizhThendra 63-67
AIJRSTEM 19-114 M.HajMeeral and S.Gayathri Devi 68-70
AIJRSTEM 19-115 Ajala O.A, Abimbade S.F, Gbadeyan O.D, Waheed A.A 71-76
AIJRSTEM 19-116 Samir Kumar 77-82
AIJRSTEM 19-117 V.Jayakumar, S.Govindaradjane, M.Rajasimman 83-94
AIJRSTEM 19-118 Dr. Brijesh Kumar Bhardwaj 95-96
AIJRSTEM 19-119 Anamika Srivastava, Dr. Ajay Kumar Bharti 97-100
AIJRSTEM 19-120 Dr.B. Lalitha 101-104
AIJRSTEM 19-121 S.Karthikeyan1, U.Mary 105-107
AIJRSTEM 19-122 J.Srinivas, B.Sesha Sreenivas, D.Rama Seshu 108-112
AIJRSTEM 19-123 A. George Maria Selvam, R. Dhineshbabu and R. Janagaraj 113-120
AIJRSTEM 19-124 R.K. Dubey and Shishir Kumar Srivastava 121-124
AIJRSTEM 19-125 Ann Mary David, Simran Raphy, Jeena Jojo, Chinnu C B, Amal M R 125-132
AIJRSTEM 19-126 Ann Maria John, Maria Jose, Rahul George, Rohith .C, Amal .M.R 133-136
AIJRSTEM 19-127 ENEJI, SAMUEL ENEJI (PhD), EKWEGH, KELECHUKWU CHIMDIKE, ONYENWEUWA, BASIL ONYEOGAZIRI, AJIE, GOSPEL OZIOMA 137-145
AIJRSTEM 19-128 A.Karpagam Dr.V.Vijayalakshmi 146-149
AIJRSTEM 19-129 S. M. Bargir, M. S. Bapat, J. D. Yadav 150-154
AIJRSTEM 19-130 V.Dabral, Ashok Kumar, S.Kapoor 155-161

AIJRSTEM
Visitors :