About us

September-November 2018
Issue 24 Volume 1
Paper Code Paper Title Page No.
AIJRSTEM 18-401 Samiran Maiti, Dr. Achintya Das 01-04
AIJRSTEM 18-402 K. Ameenal Bibi , P.Rajakumari 05-10
AIJRSTEM 18-403 Ruba Hussien Al-Shamry, Assist. Dr. Bahaa Sami Mahdi 11-16
AIJRSTEM 18-404 Shaik Mubarak Basha, Murkur Rajesh, B.Sreenivasa Kumar Reddy, S.Venkata Krishna 17-21
AIJRSTEM 18-405 P.Kousalya, Dr.V.Ganesan and S.Tharanithiraviya 22-25
AIJRSTEM 18-406 Veena. B, S. Arumugam, K. Thenmozhi, R. Anusuyadevi 26-32
AIJRSTEM 18-407 Dr. Brijesh Kumar Bhardwaj 33-34
AIJRSTEM 18-408 Yu. M. Smirnov 35-40
AIJRSTEM 18-409 Mukesh Upadhyay & D N Pandey 41-43
AIJRSTEM 18-410 Priya, Anjum Fatma, Hina Naaz, S.D Yadav, Usha Kumari 44-47
AIJRSTEM 18-411 Srinivas J., Purushotham A.V. and Murali Krishna K.V.S.G 48-51
AIJRSTEM 18-412 R.Ezhilarasi and K.Thirusangu 52-61
AIJRSTEM 18-413 Neeraj Anant Pande 62-66
AIJRSTEM 18-414 Dr. Mohammad Miyan 67-71
AIJRSTEM 18-415 Farizal 72-77
AIJRSTEM 18-416 Bhawna Parkhey, Manoj Ughade, R. D. Daheriya 78-82
AIJRSTEM 18-417 Arun Sursudde, Dr. Maneesha Sakalle 83-85
AIJRSTEM 18-418 J.Livingston Thiraviya Kumar, S.Devaraj Arumainayagam 86-92
AIJRSTEM 18-419 Pramod P. Jadhav, Shashank D. Joshi 93-97
AIJRSTEM 18-420 Ezeh, Ikechukwu H., Ezenugu, Isaac A. 98-102
AIJRSTEM 18-421 K. Lakshmi Chaitanya*, Kolla Srinivas 103-107
AIJRSTEM 18-422 B. Triveni, G.S.S.Raju and K. Sidda Reddy 108-116
AIJRSTEM 18-423 Ezenugu, Isaac A., 2Ezeh, Ikechukwu H. 117-120

AIJRSTEM
Visitors :