About us

June-August 2018
Issue 23 Volume 1
Paper Code Paper Title Page No.
AIJRSTEM 18-301 N. Mohanapriya, M.Venkatachalam 01-04
AIJRSTEM 18-302 Dr. S. B. Prakash , Sheshagiri A.T 05-08
AIJRSTEM 18-303 A. Edward Samuel and S. Kalaivani 09-17
AIJRSTEM 18-304 N.V.Mahesh Babu.Talupula, Dr.P.Srinivasa Rao, Dr.B.Sudheer Prem Kumar 18-26
AIJRSTEM 18-305 V. A. Chougule and U. H. Naik 27-30
AIJRSTEM 18-306 Aatif Ahmad Khan & Sanjay Kumar Malik 31-38
AIJRSTEM 18-307 A.Palanisamy, M. Latha 39-44
AIJRSTEM 18-308 U. P. Dolhare, V. V. Nalawade 45-51
AIJRSTEM 18-309 K.S.Ravi Kumar, Lalbabu Prasad, B.Ramesh, Dr.K.P.Vinay, Prof P.Mallikarjuna Rao 52-54
AIJRSTEM 18-310 Samiran Maiti, Nirmalya Chandra, Dr. Achintya Das 55-61
AIJRSTEM 18-311 Dr. Mohammad Miyan 62-66
AIJRSTEM 18-312 Mayank Mittal, N. K. Joshi 67-70
AIJRSTEM 18-313 Arun K. Chopra , Dr. S K Ukarande 71-74
AIJRSTEM 18-314 RANJAN S. KHATU, UDAY H. NAIK 75-80
AIJRSTEM 18-315 D. Y. Patil , A. A. Patil , N. B. Khadke and A. V. Borhade 81-86
AIJRSTEM 18-316 Sirivella Vijaya Bhaskar 87-92
AIJRSTEM 18-317 V. Pavalan and R. Sivagamasundari 93-102
AIJRSTEM 18-318 Sunoj BS and Mathew Varkey TK 103-107
AIJRSTEM 18-319 Akoramurthy.B, Thirugnanam.P, Arthi.J 108-113
AIJRSTEM 18-320 Haja Nirina RAVELOALISON, Dr. Haingo Laza ANDRIAMPANARIVO, Franco Patrick RAMBININTSOA and Dr. Boni Gauthier RAZAFINDRAKOTO 114-119
AIJRSTEM 18-321 S. Dhipanaravind, R. Sivagamasundari, G.Kumaran 120-123
AIJRSTEM 18-322 Arun K. Chopra, Dr. S K Ukarande 124-127
AIJRSTEM 18-323 B. Prabhakar Reddy 128-137
AIJRSTEM 18-324 N. B. Khadke, A. A. Patil, D. Y. Patil and A. V. Borhade 138-142
AIJRSTEM 18-325 Anand B. Joshi, Dhanesh Kumar 143-151
AIJRSTEM 18-326 Neeraj Anant Pande 152-157
AIJRSTEM 18-327 Amit Kr. Rana 158-162
AIJRSTEM 18-328 Elluru Jayapal, S Varadarajan 163-167
AIJRSTEM 18-329 Amit Kr. Rana 168-173
AIJRSTEM 18-330 Arun K. Chopra, Dr. S K Ukarande 174-177
AIJRSTEM 18-331 Navdeep Mor 178-182
AIJRSTEM 18-332 Amit N. Patel, Bhavik N. Suthar 183-188
AIJRSTEM 18-333 Abhilasha Saini, Dr. Sudhir Bhardwaj, Dr. Bright Keswani, Dr. P.N.Nemade 189-193
AIJRSTEM 18-334 Navdeep Mor 194-198
AIJRSTEM 18-335 G. Kalaimurugan and K. Mageshwaran 199-201
AIJRSTEM 18-336 P.Palson, B. Vidivelli 202-207
AIJRSTEM 18-337 K. Ameenal Bibi, B. Vijayalakshmi, M. Malathi 208-213
AIJRSTEM 18-338 K. Ameenal Bibi and M.Devi 214-221
AIJRSTEM 18-339 M.Saravanavadivu, D.Subha 222-226
AIJRSTEM 18-340 Sirivella Vijaya Bhaskar 227-231
AIJRSTEM 18-341 Mayank Mittal, N.K. Joshi 232-241
AIJRSTEM 18-342 Divya Singh, Bina Rani and R.K. Prasad 242-245
AIJRSTEM 18-343 Nikhil Sharma1, Vinayak Kumar1, C. Vinothini 246-250
AIJRSTEM 18-344 Shakti Kumar, Sneha M., Dr. Shobha G. 251-256
AIJRSTEM 18-345 Shubhanshi Singhal, Harish Kumar, Vishal Passricha 257-261

AIJRSTEM
Visitors :