About us

June-August 2018
Issue 23 Volume 1
Paper Code Paper Title Page No.
AIJRSTEM 18-301 N. Mohanapriya, M.Venkatachalam 01-04
AIJRSTEM 18-302 Dr. S. B. Prakash , Sheshagiri A.T 05-08
AIJRSTEM 18-303 A. Edward Samuel and S. Kalaivani 09-17
AIJRSTEM 18-304 N.V.Mahesh Babu.Talupula, Dr.P.Srinivasa Rao, Dr.B.Sudheer Prem Kumar 18-26
AIJRSTEM 18-305 V. A. Chougule and U. H. Naik 27-30
AIJRSTEM 18-306 Aatif Ahmad Khan & Sanjay Kumar Malik 31-38
AIJRSTEM 18-307 A.Palanisamy, M. Latha 39-44
AIJRSTEM 18-308 U. P. Dolhare, V. V. Nalawade 45-51
AIJRSTEM 18-309 K.S.Ravi Kumar, Lalbabu Prasad, B.Ramesh, Dr.K.P.Vinay, Prof P.Mallikarjuna Rao 52-54
AIJRSTEM 18-310 Samiran Maiti, Nirmalya Chandra, Dr. Achintya Das 55-61
AIJRSTEM 18-311 Dr. Mohammad Miyan 62-66
AIJRSTEM 18-312 Mayank Mittal, N. K. Joshi 67-70
AIJRSTEM 18-313 Arun K. Chopra , Dr. S K Ukarande 71-74
AIJRSTEM 18-314 RANJAN S. KHATU, UDAY H. NAIK 75-80

AIJRSTEM
Visitors :