About us

March-May 2013 issue 2 volume 2
Paper Code Paper Title Page No.
AIJRSTEM 13-148 A.MAHESH KUMAR, Dr.B.ANANTHA REDDY 144-148
AIJRSTEM 13-152 Kulvinder Singh and Semmi 149-154
AIJRSTEM 13-153 Amit Prakash and Shahid Mahmood 155-159
AIJRSTEM 13-154 Kapil Kashyap, Dr. Hardeep Singh, Preeti Singh, Chetan Gupta 160-164
AIJRSTEM 13-155 Garima Singh Rawat, Joy Bhattacharjee, Roopali soni 165-172
AIJRSTEM 13-157 A. K. Garg, R. P. Chauhan, Era Garg, Shikha Garg 173-176
AIJRSTEM 13-158 Prof. K. S. Agrawal 177-181
AIJRSTEM 13-159 Prof. Y M Naik, Shilpa Tarihal, Roopali Swami, Ashwini Purandare, Kiran Adike 182-185
AIJRSTEM 13-162 Kulvinder Singh and Sonia 186-189
AIJRSTEM 13-163 Sona Malhotra, Naveen Kumar 190-198
AIJRSTEM 13-164 Manoj Jhuria, Shailendra Singh 199-202
AIJRSTEM 13-165 SANJEEV DHAWAN, SWATI GOEL 203-207
AIJRSTEM 13-166 Ms. Ch Indira Priyadarsini, Mr.K.Kishor, Dr. P.UshaSri, Dr. M.V.S. Murali Krishna 208-212
AIJRSTEM 13-170 Dr. P. Santhi, Dr. Sathyavathimuthu, Tmt. K. Bhuvaneswari 213-219
AIJRSTEM 13-173 Dr. Fereshteh Sanaei 220-226
AIJRSTEM 13-177 Md.Mahfuzzreza, Rakibul Islam, Md.Belayet Ali 227-232
AIJRSTEM 13-178 Rachana Garg, Priya Mahajan, Parmod Kumar 233-239
AIJRSTEM 13-179 M Chan Sun, P Burhoo, L Moussa and D Ramasawmy 240-244
AIJRSTEM 13-180 Dr. Tilak Thakur, T.Karthik Chandra, C.N. Bhaskar 245-249

AIJRSTEM
Visitors since 01-05-2012: