About us

June-August 2017
Issue 19 Volume 1
Paper Code Paper Title Page No.
AIJRSTEM 17-301 Prashanth S Nair, Abhishek Sushil, Raj Krishnan Nair, Vishnu Tulsi Nair, Krishna Prasad, Abdul Basith, Unnikrishnan Gopakumar 01-07
AIJRSTEM 17-302 Alauddin Ansari, Imdadullah, Imtiaz Ashraf and S. J. Arif 08-13
AIJRSTEM 17-304 Dr. Chithirai Pon Selvan, Sahith Reddy Madara & Sampath S S 14-26
AIJRSTEM 17-308 Mensah Kwabena Patrick, Stephen Akobre 27-41
AIJRSTEM 17-309 S. Alao, K.A. Salaudeen, E.I. Akinola, F.S. Akinboro, F.O. Akinpelu 42-46
AIJRSTEM 17-314 Vinamrata Yadav and Nikhil Saxena 47-50
AIJRSTEM 17-316 K.P.Sarma, Rupsikha Sharma and Nandita Mazumdar 51-58
AIJRSTEM 17-317 R.K. Prasad, (Mrs.) Bina Rani, M.K. Singh, Abhay Kr, D.K. Verma, M. Ranjan, P. Kumar, Sanjay Kr, Randhir Kr, Renu Kumari Sinha & Kumari Sangita 59-61
AIJRSTEM 17-318 Alhassan Abdul-Barik, Edem Kwedzo Bankas, and Peter Awon-natemi Agbedemnab 62-68
AIJRSTEM 17-319 Raad Sh. Alnayli, Zahraa S. Shanon, Faid Sh. Hussein, Hadeel H. Sagban 69-74
AIJRSTEM 17-320 DivyaSingh, Bina Rani and R.K. Prasad 75-78
AIJRSTEM 17-322 Mridula Dube & Urvashi Mishra 79-86
AIJRSTEM 17-323 Tannu, Karambir 87-93
AIJRSTEM 17-324 Bina Rani and R.K. Prasad 94-99
AIJRSTEM 17-326 MEHEDI HASAN, KAMRUL ALAM KHAN, MOHAMMAD AL MAMUN 100-106
AIJRSTEM 17-327 Rakesh Kumar Grover, R. K. Tripathi, Rajeev Chandak, H. K. Mishra 107-113
AIJRSTEM 17-328 B. H. Khan, Farah Naz and Hafizur Rahman 114-123
AIJRSTEM 17-330 Sadikali Latif Shaikh 124-126
AIJRSTEM 17-331 Dr. S B Prakash, Pramodkumar B 127-132
AIJRSTEM 17-332 Parul Saxena and Ashish Mehta 133-137
AIJRSTEM 17-334 Savita Mishra, Ranjeet Kumar Singh 138-146
AIJRSTEM 17-335 Shailendra Kumar Jha, Arbind Kumar Mishra, Kjetil Uhlen, Petter Stoa 147-151
AIJRSTEM 17-336 Ali Reza Honarvar, Ali Saemi 152-162
AIJRSTEM 17-338 Shailendra Kumar Jha, Kjetil Uhlen, Petter Stoa 163-167
AIJRSTEM 17-339 N.A.M.R.Senaviratna 168-171
AIJRSTEM 17-340 Edet C. O., E. E. Eno., E. B. Ettah 172-175

AIJRSTEM
Visitors :