About us

March-May 2017
Issue 18 Volume 1
Paper Code Paper Title Page No.
AIJRSTEM 17-201 Chetan Chodavadiya, Dr. Vipul A. Shah 01-05
AIJRSTEM 17-203 Somya Chhibber, Ayush Chauhan, Harshi Goel, Mrs. MonaLisa Panighari 06-09
AIJRSTEM 17-204 Mahesh V Kulkarni, Dr. Ravindra B Ingle 10-15
AIJRSTEM 17-205 Srinivas J., Purushotham A.V. and Murali Krishna K.V.S.G. 16-20
AIJRSTEM 17-207 Himanshu Vasudev, Himanshu Gautam, Shubham Patni 21-25
AIJRSTEM 17-208 Shikha Gupta, Somen Singh, Rohit Sharma 26-31
AIJRSTEM 17-209 Onwumere Christogonus and Agubor Cosmas Kemdirim 32-37
AIJRSTEM 17-210 Muhammad Hooshmand and Mehdi Noori 38-45
AIJRSTEM 17-212 N. Balaram, Birender Singh , DR.U. Senthi Nathan 46-49
AIJRSTEM 17-213 Sudeepta Thukral, Chander Diwaker 50-54
AIJRSTEM 17-215 Tarang, Rhythm, Tamalika 55-63
AIJRSTEM 17-216 Vikas Gulia 64-69
AIJRSTEM 17-219 Abdullahi, Ayegba, Jegede, John Olu , Ahiaba, Nelson Odoma 70-75
AIJRSTEM 17-220 Mr.Saravanakumar. M, Ramprakash .S, Kannan .C 76-80
AIJRSTEM 17-221 Suraj Kumar Singh and Shruti Kanga 81-85
AIJRSTEM 17-222 Shagun Shukla 86-88
AIJRSTEM 17-223 Dr. Savita Mishra, Indrani Dey 89-94
AIJRSTEM 17-225 Sadikali Latif Shaikh 95-97

AIJRSTEM
Visitors :