About us

June-August 2016 issue 15 volume 2
Paper Code Paper Title Page No.
AIJRSTEM 16-230 Rahul B Dhabale and Vijaykumar S. Jatti 98-103
AIJRSTEM 16-233 Atul A. Gargade, Dr. Shantipal S. Ohol 104-109
AIJRSTEM 16-235 Sanjeev Dhawan, Kulvinder Singh, Ekta 110-115
AIJRSTEM 16-236 Srinivas J., Purushotham A.V. and Murali Krishna K.V.S.G. 116-121
AIJRSTEM 16-237 Kamalesh Kumar, Mitali Gupta, Utpal Sannyashi 122-124
AIJRSTEM 16-239 Kapil Mangla, Prof. (Dr.) Anil Kumar 125-132
AIJRSTEM 16-241 K.Subbiah , M.Latha 133-137
AIJRSTEM 16-242 S. O. Adewale, S.O. Ajao, I. A. Olopade and G. A. Adeniran 138-147
AIJRSTEM 16-243 Hery Tiana Rakotondramanana , Rakotozafy Lucienne Voahangilalao, Ravoson Herinirina Nomenjanahary, RAOELINA ANDRIAMBOLOLONA, Ravelomanantsoa Solofonirina D., Rasolofonirina Mamiseheno 148-153
AIJRSTEM 16-244 A. O. Adesanya, I. A. Olopade, T.O. Akinwumi and A. A. Adesanya 154-164
AIJRSTEM 16-247 P.Rani, G.Velammal 165-168
AIJRSTEM 16-249 M.A.Gopalan, S.Vidhyalaksmi, J.Shanthi 169-172
AIJRSTEM 16-250 Susanta Sekhar De, Sabyasachi Porel, Navojit Patra, Bidyut Kundu and Palash Mallick 173-176
AIJRSTEM 16-252 Shashi Bala, Rupinder Kaur, Monika Gupta 177-180
AIJRSTEM 16-253 P.GuruvuluNaidu, S.S.Biswas, Dr.Ch.Saibabu, Dr.S.Satyanarayana 181-186
AIJRSTEM 16-254 T S Malleshaiah, Dr. L Udayashimha 187-192
AIJRSTEM 16-255 T. Rakesh Reddy, D. Narender Naik, B. Vinod 193-198

AIJRSTEM
Visitors :