About us

March-May 2015 issue 10 volume 2
Paper Code Paper Title Page No.
AIJRSTEM 15-334 Pooja R. Maniar, Prof. R. C. Patel 99-104
AIJRSTEM 15-335 Roshan Hameed , Nanjundaradhaya N V, Ramesh Sharma 105-108
AIJRSTEM 15-337 Anjali Saini, P.K.Yadav 109-112
AIJRSTEM 15-342 Jariwala Jigar Vimalkumar, Prof. Vinod Patel 113-117
AIJRSTEM 15-348 K.Sangeetha, Pandi.P and Meialagan.R 118-121
AIJRSTEM 15-350 Siddhartha Bandyopadhyay 122-125
AIJRSTEM 15-351 Sabiapreet Bedi, Sandeep Kaushal 126-129
AIJRSTEM 15-352 R.S. Gupta, S.K. Sharma 130-132
AIJRSTEM 15-353 Akanksha Shukla, Anand Kumar, Arpit Agarwal, Ambesh Pawan Upadhyay, Kandarp Kumar Pandey 133-137
AIJRSTEM 15-354 Raeesa Bashir, J P Singh Joorel and Ranjeet Kour 138-145
AIJRSTEM 15-355 Jatin Kumar, Sultana , Pawan Jaglan, Pardeep Rana 146-150
AIJRSTEM 15-360 Neetu Ram, Ashok Kumar, S.Kapoor, P.Alam 151-157
AIJRSTEM 15-361 Dr.M.Gobi, Mrs.R.Sridevi 158-160
AIJRSTEM 15-362 Vipul D. Sanaja, Prof. Vinodkumar P. Patel 161-165
AIJRSTEM 15-364 J.P.Singh, S.K.Ukarande 166-172
AIJRSTEM 15-367 Hridesh Kumar Verma, Ekta Dwivedi, Divya Sachan, Sakshai Gupta, Alka Verma 173-178
AIJRSTEM 15-369 Archana Tamrakar, S.K. Pandey and S.C. Dubey 179-183
AIJRSTEM 15-371 Srividya Ravi and Anuradha Vaidya 184-189
AIJRSTEM 15-372 Swapnil P Parmar, Prof. D.H.Shah 190-196
AIJRSTEM 15-373 Dhiraj Nilkanth Ladhe 194-196
AIJRSTEM 15-374 Simranjit Kaur, Dr. Bikrampal Kaur 197-199

AIJRSTEM
Visitors :